Sunday, 04/12/2022 - 14:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Minh Tiến

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2021- 2022. Tác giả: Phạm Thị Tâm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

 

Kính gửi: Hội đồng chấm sáng kiến năm học 2021 - 2022

 

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi công tác

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Tỷ lệ (%) đóng góp và tạo ra sáng kiến

1

Phạm Thị Tâm

28/05/1989

Trường mầm non Minh Tiến

Giáo viên

Đại học

100%

Tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến Một số biện pháp giúp trẻ học tốt hoạt động làm quen chữ cái tại lớp 5 tuổi A trường mầm non Minh Tiến xã Minh Tiến - huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên.

1. Chủ đầu tư sáng kiến: Phạm Thị Tâm

2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:

Lĩnh vực áp dụng: Phát triển ngôn ngữ

Vấn đề sáng kiến giải quyết “Một số biện pháp giúp trẻ học tốt hoạt động làm quen chữ cái tại lớp 5 tuổi A trường mầm non Minh Tiến xã Minh Tiến - huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên.

3. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu:

- Từ ngày: 06/09/2021 - 20/04/2022

4. Mô tả bản chất của sáng kiến

* Tính mới:

Trong các hoạt động giáo dục ở trẻ mẫu giáo, làm quen với  chữ cái là những hoạt động đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục trẻ phát triển toàn diện. Để trẻ có một tiền đề vững chắc khi vào lớp 1 thì hoạt động cho trẻ làm quen với chữ cái là một hoạt động rất quan trọng đối với mỗi đứa trẻ. Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy các cháu độ tuổi 5- 6 tuổi, bản thân tôi phải luôn tìm tòi, sáng tạo, vận dụng linh hoạt các phương pháp hình thức tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen chữ cái sao cho hấp dẫn, lôi cuốn trẻ và luôn lấy trẻ làm trung tâm. Trẻ được lĩnh hội những kiến thức thông qua các hoạt động học, vui chơi, thông qua lồng ghép vào các hoạt động khác trong ngày, giúp trẻ khắc sâu những kiến thức mà trẻ đã được học, giúp hình thành và phát triển tư duy cho trẻ. Bên cạnh đó, môi trường giáo dục trong lớp học cũng như ngoài lớp học cũng góp phần rất quan trọng trong việc tổ chức, hướng dẫn trẻ làm quen chữ cái, nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi và hoạt động của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ tự làm quen chữ cái một cách tích cực, chủ động.

Để giúp trẻ học tốt môn làm quen chữ cái một cách dễ dàng, hứng thú, tôi đã nghiên cứu, học hỏi và tìm ra 3 giải  pháp để nâng cao hiệu quả cho trẻ, với mỗi giải pháp tôi đã nghiên cứu, lồng ghép nhiều những ví dụ, thông qua các hoạt động học, tô đồ, trò chơi chữ cái... hấp dẫn để trẻ phát triển về mọi mặt.  Mỗi biện pháp đều có mục đích rõ ràng và khả năng ứng dụng cao, không chỉ áp dụng cho trẻ lớp 5 tuổi A, mà còn có thể áp dụng cho tất cả  các lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi trong trường mầm non Minh Tiến.  Do vậy sáng kiến “Một số biện pháp giúp trẻ học tốt hoạt động làm quen chữ cái tại lớp 5 tuổi A trường mầm non Minh Tiến” là những giải pháp lần đầu tiên được áp dụng trên trẻ mẫu giáo lớp 5 tuổi A của Trường Mầm non Minh Tiến. Những biện pháp mà tôi đưa ra phù hợp với trẻ của lớp, của địa phương, sáng kiến chưa được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

* Tính khoa học:

Căn cứ Chương trình Giáo dục mầm non ban hành theo thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ vào mục tiêu phát triển và kết quả mong đợi của độ tuổi mẫu giá 5- 6 tuổi

- Các biện pháp tôi đưa ra đều dễ làm, dễ thực hiện, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi và việc làm quen chữ cái ở lớp tôi phụ trách. Trẻ hứng thú, vui vẻ tham gia các hoạt động có hiệu quả, trẻ thuộc nhanh chữ cái, tích cực đọc và tô đồ.

- Cấu trúc sáng kiến được trình bày đúng thể thức văn bản, nội dung văn bản ngắn gọn, dễ hiểu khi đọc.

* Tính thực tiễn:

Bảng khảo sát kết quả đầu năm tháng 9 năm 2021

Số trẻ khảo sát là 31 trẻ

 

Số trẻ

Tỉ lệ %

Số trẻ

Tỉ lệ %

STT

Tiêu chí đánh giá

Tổng số trẻ

Đạt

Chưa đạt

1

Trẻ nhận biết và phân biệt được các chữ cái đã học

31

17

54,8

14

45,2

2

Trẻ hứng thú với hoạt động của cô

18

58

13

42

3

Trẻ phát âm chuẩn, chính xác

19

61,2

12

38,8

4

Trẻ biết cách cầm bút và tô đồ trùng khít lên các nét chấm mờ.

20

64,5

11

35,5

Nhìn vào bảng khảo sát trên tôi nhận thấy trẻ còn rất nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của chương trình đề ra. Là một giáo viên chủ nhiệm và là người trực tiếp giảng dạy các con, tôi luôn băn khoăn, suy nghĩ làm thế nào để có giải pháp giúp trẻ húng thú, nhận biết chữ cái một cách hữu hiệu nhất trong việc hoạt động cho trẻ làm quen chữ cái.

* Một số biện pháp giúp trẻ học tốt hoạt động làm quen chữ cái tại lớp 5 tuổi A trường mầm non Minh Tiến:

* Biện pháp 1:  Xây dựng môi trường lớp học cho trẻ theo hướng làm quen với chữ cái.

* Biện pháp 2:  Tổ chức tốt hoạt động học cho trẻ làm quen chữ cái

* Biện pháp 3: Tổ chức lồng ghép, tích hợp cho trẻ làm quen chữ cái trong các hoạt động khác

* Biện pháp 4: Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc cho trẻ làm quen chữ cái

* Biện pháp 5: Tuyên truyền phối hợp với phụ huynh học sinh trong việc cho trẻ làm quen với chữ cái

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 240
Hôm qua : 365
Tháng 12 : 1.475
Năm 2022 : 116.650