Sunday, 04/12/2022 - 16:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Minh Tiến

Bồi dưỡng chính trị hè năm 2021

      Chủ tịch Hồ Chí Minh- lãnh tụ kính yêu của dân tộc đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại.

      Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, nhằm áp dụng vào con đường xây dựng đất nước Việt Nam vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

      Học tập theo gương Bác là niềm vinh dự, tự hào đối với mỗi cán bộ đảng viên và mỗi người dân Việt Nam. Học theo gương Bác là một nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, qua đó để giáo dục, rèn luyện mình, xứng đáng là con cháu của Bác.

      Nhận thức được điều đó, cấp ủy Chi bộ và Ban giám hiệu trường mầm non Minh Tiến đã chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường hiện một cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng, gắn với phong trào thi đua, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm.

      Năm học 2021- 2022, thực hiện công văn chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ về việc học tập, bồi dưỡng chính trị hè năm 2021, Trường Mầm non Minh Tiến đã triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và tổ chức viết bài thu hoạch với các nội dung:

      1. Một số điểm mới nổi bật trong các văn kiện Đại Hội XIII của Đảng.

      2. Tình hình kết quả 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Huyện Đại Từ.

     3. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Bao gồm nội dung:

      - Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường.

      - Những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

      - Liên hệ thực tế với bản thân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

      Kết quả 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên viết bài và nộp đầy đủ (Tổng số 23/23 bài)

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 343
Hôm qua : 365
Tháng 12 : 1.578
Năm 2022 : 116.753