Họ và tên: TRIỆU VĂN HUẤN

Chức vụ:  Kế toán – Tổ trưởng

Học hàm, học vị: ĐH kế toán

Điện thoại: 0986111638

Email: trieuvanhuan83@gmail.com

 

 

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG

Chức vụ:  Ytế học đường

Học hàm, học vị:  CĐ y

Điện thoại: 0989214172

Email: ntntrang.daitu@thainguyen.edu.vn

 

  •  

 

 

Họ và tên:  MA THỊ CHÂM

Chức vụ: Nhân viên – Nấu ăn

Học hàm, học vị: TC Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0364393158

Email:

  •  
  •  

 

Họ và tên: ĐINH THỊ TRANG

Chức vụ: Nhân viên – Nấu ăn

Học hàm, học vị: TC nấu ăn

Điện thoại: 0968401176

Email: