Họ và tên: DƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG

Chức vụ: BTCB - Hiệu trưởng

Học hàm, học vị: Đại học Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0977191747

Email: Maihuong1974@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: HÀ THỊ LÝ TÌNH

Chức vụ: Phó BTCB -  Phó Hiệu trưởng

Học hàm, học vị: Đại học Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0984597818

Email: htltinh.daitu@thainguyen.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: TRẦN THỊ NGA

Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng

Học hàm, học vị: Đại học Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0986087930

Email: ttnga.daitu@thainguyen.edu.vn