Họ và tên: NÔNG THỊ THẮM

Chức vụ: Giáo viên – Tổ trưởng tổ 2

Học hàm, học vị: Đại học Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0385569211

Email: nttham.daitu@thainguyen.edu.vn

 

 

 

 

Họ và tên: TẠ THỊ YẾN

Chức vụ: Giáo viên – Tổ phó tổ 2

Học hàm, học vị:  Đại học Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0986914910

Email: hainamyen.@gmail.com

 

 

 

Họ và tên: PHẠM THỊ TÂM

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị:  Đại học Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0353328424

Email: pttam.daitu@thainguyen.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: LƯƠNG THỊ PHƯỢNG

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: T C Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0986354891

Email: luongphuong95mn@gmail.com

 

 

 

Họ và tên: ĐINH THỊ LỆ

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị:  ĐH Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0985864807

Email: dtle.daitu@thainguyen.edu.vn

 

 

Họ và tên: LƯƠNG THỊ HẠNH

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: ĐH  Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0385495477

Email: lthanh.daitu@thainguyen.edu.vn

 

 

 

Họ và tên: LÊ THỊ HỒNG SÂM

Chức vụ: Giáo viên- CTCĐ

Học hàm, học vị: ĐH  Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0979151212

Email: lthsam.daitu@thainguyen.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: LƯƠNG THỊ HỒNG HIỆU

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: ĐH  Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0385150037

Email: lthhieu.daitu@thainguyen.edu.vn

 

Họ và tên: TRIỆU THỊ HẠNH

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: ĐH  Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0395434539

Email: trieuhanhmn@gmail.com

 

 

 

Họ và tên: VŨ THỊ QUỲNH

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: ĐH  Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0985065044

Email: vuquynhkhoiky.@gmail.com

 

 

 

Họ và tên: LÊ THỊ HIÊN

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: CĐ  Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0972472658

Email: lethihienpt86@gmail.com

 

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THOA

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: CĐ Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0974245654

Email: nguyenthithoa@gmail.com

 

 

 

 

Họ và tên: MAI THỊ NGỌC LINH

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: CĐ Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0359964442

Email: Maingoclinh@gmail.com

 

 

Họ và tên: ĐINH THỊ THOA

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: ĐH  Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0984153120

Email: Baothoa765@gmail.com

 

 

Họ và tên: TRIỆU THỊ DUNG

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: ĐH Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0392650341

Email: trieudung1988@gmail.com