Họ và tên

Lê Thị Hồng Sâm

Chức vụ

Chủ tịch công đoàn

Trình độ

ĐHSP Mầm non

Điện thoại

0979151212

Email

lthsam.daitu@thainguyen.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên

Phạm Thị Hải Hương

Chức vụ

Phụ trách đời sống

Trình độ

CĐSP Mầm non

Điện thoại

0374677148

Email

pthhuong.daitu@thainguyen.edu.vn

 

 

Họ và tên

Lương Thị Hạnh

Chức vụ

Phụ trách nữ công

Trình độ

ĐHSP Mầm non

Điện thoại

0385495977

Email

lthanh.daitu@thainguyen.edu.vn